Vår nya styrelse!

Presentation av ny styrelse 
Följande personer har valts till styrelsen för SWEA Belgium 2016:
Ordförande: Zara Hallenborg (sittande)
Vice ordförande: Jeanette Roos (ny)
Kassör: Camilla Mackenzie (sittande)
Sekreterare: Elisabeth Boman (sittande)
Webbansvarig: Jeanette Roos (sittande)
Medlemsansvarig: Elisabeth Bergström (sittande)
Programgruppen: Pia Sahlén (sittande)
Grynet Hansen (sittande)
Marie Johansson (sittande)
Susann Hermansson (ny)