Network Menu

Vår nya styrelse

På vårt årsmöte valdes vår nya styrelse.

Ordförande: Karine Henrotte

Vice ordförande: Annika Fondell Grahed

Sekreterare: Anna Söderström

Kassör: Charlotte Leman hansson

Medlemsansvarig: Anna Söderström

Webmaster: Marianne Norrgrann