Network Menu

Utflykter i Belgien

Här följer några tips på utflykter i Belgien:

För hela familjen:

Technopolis,Mechelen

http://www.technopolis.be

Ett Science Center med interaktiva utställningar som passar hela familjen

Aventure Parc, Wavre

http://www.aventureparc.be

En äventyrspark med höghöjdsbanor med rep och broar uppe i trädtopparna. Här finns också möjligheten för bungyjump!

Parlamentarium,Bryssel

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr/visits/parlamentarium.html

Utställning som passar hela familjen.