Network Menu

Vår nya styrelse

På vårt årsmötet den 15:de februari valdes vår nya styrelse.

Ordförande: Annika Fondell Grahed
Sekreterare:
Kassör: Kerstin Larsson-Godfrey
Medlemsansvarig: Anna Söderström
Webmaster: Susann Hermansson
Programgrupp: Marie Lindblom och Sandra Sandell