Network Menu

Vår nya styrelse

På vårt årsmöte den 15:de februari valdes vår nya styrelse.

Ordförande: Annika Fondell Grahed

Vice ordförande: Sandra Sandell

Sekreterare: Elisabeth Boman

Kassör: Kerstin Larsson-Godfrey

Medlemsansvarig: Anna Söderström

Webmaster: Susann Hermansson

Programgrupp: Marie Lindblom och Sandra Sandell