Network Menu

SWEA Art

Med jämna mellanrum kommer vi att presentera våra konstnärer i SWEA Art här i Bryssel. SWEA Art i Bryssel är en mycket aktiv grupp som har träffar med jämna mellanrum. För att få veta mer, gå gärna in på SWEA Arts hemsida.

art.swea.org/swea-art-bryssel

 

Vår första konstnär vi vill presentera är Lena-Kajsa Degerlid

Lena-Kajsa bor i Gent sedan mer än 30 år och var med och startade SWEA i Belgien och självklart också SWEA Art i Bryssel.

Keramikskål Lena-Kajsa Degerlid

 

Keramikskål

1111 Ristat i barken

 

Ristat i barken